Åndedrætsværn

INDALO TOOLS forhandler det komplette
program fra OX-ON.

En stor del af produkterne
kan købes direkte i VÆRKTØJSMAGASINET.
Resten af OX-ON programmet findes i
hovedkataloget.
Se link nedenfor.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

VÆRD AT VIDE OM ÅNDEDRÆTSVÆRN

Arbejder du med dampe, partikler og farlige stoffer, er det vigtigt, at du bruger sikkerhedsmaske – også kaldet åndedrætsværn.

Der findes 3 typer åndedrætsværn.

​Filtrende åndedrætsværn

OX-ON, 3M, Dräger, Honeywell

Kaldes også for korttidsmaske og er den mest brugte. Denne type må max. anvendes 3 timer pr. dag. Indenfor denne gruppe værn findes der tre typer:

 • Filtrerende ansigtsmasker der dækker næse og mund.
 • Filtrerende halvmasker med faste eller udskiftelige filtre der dækker næse og mund.
 • Filtrerende helmasker med udskiftelig filtre der dækker næse, mund og øjne.

Åndedrætsværn med motor

3M, Dräger, Honeywell

Kaldes også for turboenheder på grund af den batteridrevne motor, der gennem et eller flere filtre blæser luft ind i åndedrætsværnet (udstyret genererer ikke ilt, men renser luften).  Turboudstyret kombineres med hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir. Denne type må gerne anvendes mere end 3 timer pr. dag.

Luftforsynet åndedrætsværn

3M forhandles af OX-ON

Udstyret bruges, når der er iltmangel på arbejdsstedet, og der ikke er filtre der kan fjerne forureningen.  Skal desuden bruges, når der forefindes højere koncentrationer af forurening, end filtrene er beregnet til. Trykluftforsynet åndedrætsværn kombineres med hel- eller halvmaske, hætte eller en hoveddel med tætsluttende visir.  Denne type må gerne anvendes mere end 3 timer pr. dag.

Der findes nogle typer opgaver, der er underlagt særlige myndighedskrav (f.eks. arbejde med gylletanke). Disse opgaver kræver brug af luftforsynet åndedrætsværn. 

Åndedrætsværn

Halv -og helmasker

Fordelen ved halv- og helmasker er, at du ved brug af samme maske ofte kan skifte mellem forskellige filtertyper, da de kan anvendes både med partikelfiltre og gas-/dampfiltre – eller med en blanding af disse. Bemærk at maske og filtre skal være fra samme fabrikant for at passe sammen.

Helmasker dækker, som navnet også siger, hele ansigtet – altså hage, mund, næse og øjne.

Se OX-ONs udvalg af helmasker her

Halvmasker dækker hage, mund og næse, men ikke øjne. Denne type maske er forsynet med indåndingsventil, udåndningsventil og udskiftelige filtre. Kan dog også være med fast filter.

Maskerne skal være mærket med filterklassen samt et R (reusable =  masker til flergangsbrug) eller NR (non-reusable = masker til engangsbrug).

Se OX-ONs udvalg af halvmasker her

Åndedrætsværn

Gode råd til vedligeholdelse

Halv- og helmasker skal i større eller mindre grad vedligeholdes. Følg disse 4 råd.

Grundmasken rengøres efter brug.

Membranerne i udåndingsventilerne tjekkes. Er de rene?

Membranerne i udåndingsventilerne efterses. Hvis de er gået i stykker, udskiftes de.

For at forlænge levetiden på dit gas-/dampfilter bør det opbevares  i en lufttæt beholder.

 

Sådan afkoder du din OX-ON maske

 • Forhandler/producentnavn
 • Varenummer
 • Udåndingsventil (reducerer varmeophobning)
 • Filterklasse (XXXX)
 • R (reusable – for masker til flergangsbrug) eller NR (non-reusable – for masker til engangsbrug))
 • D-mærkning (også kaldet Dolomittestet. Dvs. materialet har stor støvkapacitet, så modstanden kun stiger langsomt i talt med støvoptagelsen).
 • EN Standard – Læs om EN Standarder for åndedrætsværn her
 • CE mærke/nummer

Viser et enkelt resultat

Leverandører